Upplands släktforskarförening har sitt säte i Uppsala där föreningen har sin verksamhet.

Vår logo är hämtad från runslingan på Sjustablocket i Skoklosters socken.

Texten lyder:
Runa lät göra minnesmärket efter Spjallbude och efter Sven och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Ängles söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin make. Han blev död i Holmgård i Olavs kyrka. Öpir ristade runorna.

 

  Våren 2024 arrangerar föreningen  offentliga möte i Träffpunkt Storgatan 11 i Uppsala
Onsdagar 18.00 – 20.00  från 17.30 serveras kaffe                                                         

 

  Arkivcentrumföreläsningar_2024