En förutsättning för släkt- och historieforskning är en god tillgång till historiska dokument.
I Uppsala finns följande arkiv
RIKSARKIVET i Uppsala, Kraemers allé 19.
Öppet tider  Måndag 12.00 – 16.00, Tisdag 10.00 – 19.00, Onsdag 10.00 – 16, Torsdag 10.00 – 16.00 och Fredag stängt
Läsesalens datorer får användas utan kostnad och tidsbokning. I datorerna finns 
Riksarkivets digitala arkiv
Arkiv digital
Sveriges befolkning 1880, 1890, 1910, 1970, 1990 och 2000
Dödboken 1830 – 2020

INSTITUTET FÖR SPRÅK OCH FOLKMINNENS ARKIV
Ligger vid riksarkivet    isof.se 

FYRISKÄLLAN  S:t Olofsgatan 15 
Folkrörelsearkivet sökbart på NAD via riksarkivet
Uppsala stadsarkiv

KANIKEN Västra Ågatan 16
Regionarkivet Region Uppsala

UPPSALA UNIVERSITETS arkiv  ub.uu.se