Föreningen är öppen för alla som är intresserade av släktforskning.

Som medlem får du tidningen Runslingan med fyra nummer/år och dessutom inbjudningar till minst sex arrangemang/år.

Medlemsavgiften är 200 kronor/år för enskild medlem.
Familjemedlemskap 250 kronor/år och ungdom under 25 år betalar 100 kronor/år.

Föreningens Pg  69 66  21 -2

Har du frågor?

Skicka e-post till oss: runslingan@live.se eller ring någon av styrelsemedlemmarna.

Redan medlem och vill ändra/uppdatera dina medlemsuppgifter? Klicka här.

Medlemsanmälan
Kan komma att länkas från föreningens hemsida.
Ange för- och efternamn.
Ange för- och efternamn.