Sjustastenen

Sjustastenen
Foto Pär Olsén

 

 

 

 

 

 

 

I Uppland finns flest runstenar i hela världen.  Runorna är de gamla skrivtecknen som nordborna använde förr i tiden. Runstenarna bär ofta det kristna korset eftersom de hade gått över till kristendomen. Under 1000-talet var det många som begav sig ut på resor till främmande trakter. Runstenarnas texter bär många vittnesbörd om sådana färder. Resorna  var inte bara plundringståg utan också handelsfärder. Med sig hem hade de förutom timliga ägodelar influenser av skilda slag.
Inskriften på  det jordfasta stenblocket i Sjusta nära Skoklosters slott är
Runa lät göra minnesmärket efter Spjallbude och efter Sven och efter Andvätt och efter Ragnar, hennes och Ängles söner, och Sigrid efter Spjallbude, sin make. Han blev död i Holmgård i Olavs kyrka. Öpir ristade runorna.
Av texten att döma var Runa änka, som tillsammans med sin sonhustru Sigrid låtit utföra ristningen Runas fyra söner tillägnas minnesinskriften. Eftersom Ängle inte deltar i minneshandlingen utan bara omnämns som far till de döda sönerna var även han av allt att  döma död. Att Spjallbude dött i Olavs kyrka i Holmgård är intressant. Holmgård  var namnet på  Novgorod  i Gårdarike, som var en benämning på västra Ryssland. Norges nationalhelgon Olav den helige tillbringade en tid i Gårdarike sedan han hade fördrivits från Norge.
(Ur Runstenar i Uppsala län berättar. Upplandsmuseet)

Föreningen är öppen för alla som är intresserade av släktforskning.
Som medlem får du tidningen Runslingan med fyra nummer/år och dessutom inbjudningar till minst sex arrangemang/år.
Medlemsavgiften är 200 kronor/år för enskild medlem.

Familjemedlemskap 250 kronor/år och ungdom under 25 år betalar 100 kronor/år.
Föreningens Pg  69 66  21-2

Föreningens tidskrift heter Runslingan
redaktörer är Elisabet och Mats Lejmyr  mats.lejmyr(a)outlook.com

Föreningen har ett eget  bibliotek    bibliotekskatalog 
Föreningen
har också tidningar
från andra föreningar   tidningar 

 

Släktforskarföreningens historia 2004 – 2022