Uppland släktforskarförening har upprättat ett register över alla indelta soldater inom indelningsverket åren 1682 – 1901. 
Upplands regemente var ett infanteri med 1200 soldater fördelade på åtta kompanier med 150 soldater i varje.
Kompanierna var indelade 12 kompaniskap  med trettio soldater under befäl av en korpral. Varje soldats bas var soldattorpet och den rote av bönder som ansvarade för det. I registret finns drygt 20 000 soldater 13 000 hustrur och 30 000 barn.
I registret finns också 8 000 dragoner från två kavallerier.

Roslagens båtmän innehåller 8 000 båtsmän båtsmännen tillhörde flottan.

Litteratur om soldatlivet i Uppland

OFÖRSKRÄKTE

Berglund, Kristina     Soldattorp i Uppland,  Soldatfamiljernas hus och levnadsvillkor

Bergström, Otto  KONGLIGA UPLANDS REGEMENTES HISTORIA 1882