Namn H | Namn I | Namn J | Namn K | Namn L

Namn H Komp nr i Finland Komp nr i  Sverige Född
Hagberg, Sven UJR Hel 20 USD IV 6 Östergötland, Skeda
Hagelberg, Arvid UJR Hel 114 USD IV 52 Halland
Hagelström, Anders URR N.Holl 111 UFM V 96 Småland
Hagman, Abraham URR Bor 41 UFM VIII 34 Östergötland, Mogata
Hagman, Måns URR Maj 112 UFM Maj 97 Skåne
Hagman, Måns URR Ras 65 UFM VI 35 Småland, Uråsa
Hagman/Högman, Lars URR Bor 103 UFM VIII 96 Östergötland
Hagmark, Petter HJR Säx 5 Furir USD VIII 42 Lindes bergslag, Vedevåg
Hake, Jonas URR Ö.Holl 102, 48 UFM IV 25 Västergötland,Kyrklunda
Hall, Jöns URR Säx 16 UFM VII 8 Skåne
Hallberg, Börie HRR Maj 37 USD Maj 30 Halland
Hallberg, Jöran URR Säx 71 UFM VII 64 Uppland, Tierp
Hallenberg, Nils URR Ras 61 UFM VI 39 Halland
Hallenberg, Petter HRR Vem 63 USD V 17 Västergötland
Hallman, Per URR Ö.Holl 110, 95 UFM IV 10 Halland, Fjärås
Hallström, Johan UJR Liv 129 USD Liv 103 Västmanland
Halmfeldt, Jöns (Almfeldt) UJR Hel 123 USD Maj 117 Närke
Hambelberg/Hummelberg, Erik HJR Maj 34 USD VI 54 Kopparberg
Hammar, Jöran (Tomasson) URR Övl 71 UFM Övl 54 Åbo
Hammar, Lars (Jönsson) HRR Maj 81 USD Maj 47 Uppland
Hammar, Lars (Nilsson) UJR Hel 127 USD Maj 115 Närke
Hammar, Matts URR Ras 1, 121 UFM VI 2 Uppland, Almunge
Hammarin, Olof URR Maj 49 UFM Maj 41 Örebro län, Viby
Hammarström, Anders URR Övl 57 UFM Övl 40 Uppland, Hammarby
Hane, Jöns URR Övl 66 UFM Övl 51 Småland
Hasselberg, Lars HJR Liv 29 USD V 4 Västergötland
Hasselbom, Jöns HRR Övl 115 USD Övl 52 Östergötland
Hasselgren, Inge URR Ras 13, 14 UFM VI 11 Småland
Hasselgren, Jonas URR Säx 62 UFM VII 48 Västergötland
Hasselrooth, Olof URR Ö.Holl 91 UFM IV 32 Östergötland
Hasselskog, Sven (-berg) UJR Ing 90 USD IV 115 Älvsborgs län
Hedberg, Johan HJR Liv 12 USD V 109 Värmland
Hedman, Olof HJR Övl 116 USD V 118 Västmanland
Hedström, Magnus (Ekström) UJR Loj 17, 108 USD Maj 9 Västmanland
Heidman, Baltzar URR Liv 119 UFM Liv 90 Bremen
Hellqvist, Olof UJR Maj 48 USD Liv 97 Sörmland, Gryt
Hellsing, Olof URR Ö.Holl 83 UFM IV 39 Östergötland, Godegård
Helsing, Thomas UJR Övl 127 USD Liv 65 Västergötland
Hemberg, Jöns URR Liv 44 UFM IV 52 Östergötland, Åby
Hesleberg, Jöns (Hassel-) URR Ö.Holl 38 UFM IV 82 Östergötland, Roxtuna
Hielm, Olof URR Bor 58, 30 UFM VIII 38 Småland, Yxnerum
Hierpe, Lars HJR Asik 70 USD VII 34 Västergötland
Hiertman, Anders URR Säx 20 UFM VII 102, 13 Småland
Hiort, Gustaf URR Liv 114, 109, 8 UFM Liv 100 Ängelholm
Hiort, Måns URR Maj 58 UFM Maj 47 Skåne
Hiort, Olof (Börjesson) HJR Säx 8 USD VIII 15 Kalmar län
Hiortberg, Johan URR Övl 7 UFM Övl 9 Småland
Hiulström/Tidström, Anders (Nilsson) HJR Säx 53 USD VIII 45 Sörmland
Hjelm, Håkan URR Ras 42 UFM VI 20 Småland
Hjelmberg, Daniel UJR Hel 80 USD Maj 112 Västergötland
Hoberg, Jonas HJR Sys 42 USD VII 43 Västergötland
Hollberg, Erik UJR Maj 84 USD Övl 7 Västergötland
Hollberg/Höllberg, Olof HRR Mas 118 USD VI 68 Sörmland
Holm, Anders URR Maj 96, 99 UFM Maj 85 Skåne
Holm, Claes UJR Liv 23, 109 USD Liv 51 Sörmland
Holm, Erik URR Ö.Holl 76 UFM IV 88, 105, 43 Östergötland
Holm, Johan HRR Maj 22 USD Maj 13 Uppland
Holm, Johan URR Ras 102 UFM VI 97 Västergötland
Holm, Jonas UJR Liv 89 USD Liv 3 Östergötland
Holm, Lars HJR Övl 112 USD V 125 Värmland
Holm, Petter URR Ras 108 UFM VI 83 Västergötland
Holm, Petter HJR Liv 96 USD V 20 Roslagen
Holm, Sven (Andersson) HRR Vem 39 USD VIII 107 Norrköping
Holm/Holmstedt, Sven HJR Sys 126 USD VII 28 Västergötland
Holmberg, Jöns (Persson) HJR Jäm 119 USD VIII 49 Sörmland
Holmberg, Olof URR Liv 3 UFM Liv 25 Fellingsbro
Holmsten, Hans URR Liv 59 UFM Liv 88 Gävle
Holmström, Hans URR Övl 14 UFM Övl 12 Laholm
Holmström, Nils (Bengtsson) HJR Säx 110 USD VIII 58 Östergötland
Hufvudman, Jonas UJR Ing 94 USD IV 118 Vadstena län
Hultenberg, Matts HJR Sys 55 USD VII 46 Skinnskatteberg
Hultman, Hans URR Maj 104 UFM Maj 93 Småland, Solberga
Hultman, Håkan UJR Hel 40 USD IV 38 Västergötland
Hultman, Jakob URR Liv 7 UFM Liv 33 Skåne, Skurup
Hultman, Nils URR Ras 50 UFM VI 12 Småland
Humbla, Lars HJR Asik 49 USD VII 41 Vadstena län
Husberg, Mårten HRR Vem 24 USD IV 25 Norrköping
Hyberg, Anders URR Ö.Holl 90 UFM IV 48 Skåne
Hyllman, Anders URR Bor 54 UFM VIII 48 Småland, Ed
Håberg, Carl HJR Maj 51 USD VI 70 Sörmland
Håman, Hans UJR Ing 48 USD IV 106 Västergötland
Hård, Anders UJR Bor 18 USD Maj 39 Nora stad
Hägberg, Johan UJR Bor 17 USD Maj 45 Sörmland
Hägg, Måns URR Maj 90, 80 UFM Maj 83 Småland, N Vadsbo
Häggblom, Anders (Hindersson) HJR Sys 31 USD VII 11 Uppland, Film
Häll, Johan UJR Maj 44 USD Övl 14 Östergötland
Hällberg, Lars HJR Asik 72 USD VII 97 Västergötland
Hällman, Erik (Johansson) HJR Jäm 36 USD VIII 116 Uppland, Skuttunge
Hänning, Lars (Johansson) HRR Vem 38 USD VIII 46 Sörmland
Härick, Christian URR Ö.Holl 30, 26 UFM IV 9, 94 Sachsen
Höckenberg, Bengt (Olsson) UJR Liv 74 USD Liv 23 Uppland, Hökhuvud
Högberg, Erik (Hansson) HJR Liv 44 USD V 25 Bergslagen
Högberg, Johan (Forsholm?) UJR Kar 19 USD Övl 38 Värmland
Högberg, Olof UJR Loj 29 USD Övl 112 Kopparbergs län
Högberg, Sven URR Ö.Holl 6 UFM IV 96 Småland, Alvesta
Högfors, Johan HJR Maj 71 USD VI 81 Västmanland
Högman, Anders (Håg-) URR Ö.Holl 125 UFM IV 58 Östergötland, Vist
Högman, Anders (Nilsson) HJR Säx 38 USD VIII 26 På Dal
Högman, Bengt URR Maj 4 UFM Maj 1 Småland, N Vedbo h:d
Höij, Anders (Hög) URR Maj 31 UFM Maj 24 Småland, Ingetorp
Hörning, Erik URR Ö.Holl 96 UFM IV 23 Östergötland
Höög, Petter UJR Hel 27 USD Maj 103 Västergötland
Höök, Börje URR Ras 96 UFM VI 70 Småland, Säby
Höök, Johan HJR Övl 121 USD V 79 Stockholm
Höök, Nils URR N.Holl 26 UFM V 24 Skåne, Göinge h:d
Höök, Zachris URR Ras 63 UFM VI 22 Småland, Torsås
Namn I Komp & nr i Finland Komp & nr i  Sverige Född
Igellberg, Petter URR Liv 120 UFM Liv 26 Skövde
Igström, Petter UJR Loj 106 USD Övl 97 Hälsingland
Jernberg, Petter HRR Övl 123 USD IV 56 Västergötland
Jerpe, Olof (Hjerpe) UJR Hel 79 USD Maj 102 Kalmar län, Locknevi
Joddman/Wijkbom?, Lars UJR Kar 28 USD Övl 89 Hälsingland
Jung, Claes UJR Ing 5 USD IV 68 V Dalarna
Jungberg, Måns UJR Loj 36 USD Maj 23 Östergötland
Junge, Bengt URR Säx 26 UFM VII 1, 19 Småland
Jungman, Måns HJR Liv 46 USD V 59 Östergötland
Järnberg, Petter HJR Maj 45 USD VI 65 Västmanland
Namn K Komp & nr i Finland Komp & nr i  Sverige Född
Kall, Petter URR Maj 106 UFM Maj 90 Bohuslän
Kallerman, Måns (Knutsson) HJR Jäm 63 USD VIII 81 Östergötland
Kallman, Claes (Andersson) HJR Säx 88, 86 USD VIII 4 Uppland
Karlberg, Petter HJR Sys 86 USD VII 24 Västergötland
Karlström, Lars HJR Sys 72 USD VII 8 Östergötland
Karström, Lars URR Säx 83 UFM VII 76 Småland
Kastengren, Olof URR Ö.Holl 99 UFM IV 101, 20 Skåne
Keidenborg, Jöran URR Liv 36 UFM Liv 43 Bremen
Kempe, Erik URR Bor 8 UFM VIII 5 Ystad
Kielling, Zachris URR Ö.Holl 103 UFM IV 30 Östergötland, Elvestad
Kiellman, Johan URR Bor 91 UFM VIII 79 Östergötland, Kila
Kielman/Kartman, Matts URR N.Holl 77 UFM V 65 Småland, Lönneberga
Kiempe, Lars URR Liv 100 UFM Liv 75 Hallsberg
Kieps/Skieps, Daniel URR Maj 51 UFM VI 90 Sachsen
Kihl, Karl (Karlsson) HJR Jäm 15 USD VIII 101 Värmland
Kihlberg, Hans (Brelander ) UJR Kar 33 USD Övl 23 Uppland
Kihlberg, Jonas (Larsson) HJR Säx 55 USD VIII 53 Västergötland
Kihlberg, Måns URR Liv 83, 95 UFM Liv 82 Västergötland
Kihlberg/Gillberg, Jacob UJR Ing 64, 101 USD IV 102 Västmanland
Kihlmark, Erik UJR Ing 101 USD IV 121 Stockholm
Kihlström, Erik UJR Ing 34 USD IV 94 V Dal, Näs
Kindberg, Bryngel URR Bor 63 UFM VIII 58 N Halland
Kindberg, Hindrik URR Säx 6, 25 UFM VII 2 Östergötland
Kindberg, Johan URR Ö.Holl 34 UFM IV 89 Västergötland
Kleberg, Anders UJR Övl 51 USD Liv 62 Västergötland, Kinna
Kling, Erik (Abrahamsson) HJR Säx 57 USD VIII 47 Närke, Tysslinge
Kling, Petter URR Bor 14 UFM VIII 8 Skåne
Klingman, Nils HJR Liv 106 USD V 28 Östergötland
Knape, Petter UJR Övl 55 USD Liv 55 Vadstena län
Knipe, Olof HJR Övl 71 USD V 88 Västmanland
Knåpström, Erik (Persson) UJR Kar 51 USD Övl 33 Uppland
Korfitz Niklas URR Maj 41, 111 UFM Maj 34 Holstein
Krabbe, Anders URR Maj 72 UFM Maj 59 Västergötland
Krammel, Morten UJR Bor 106 USD Maj 68 Västmanland, Björsta
Krigman, Johan HRR Ö.Sat 125 USD Liv 57 Östergötland
Krook, Arvid HRR Övl 116 USD Övl 17 Östergötland
Krook, Claes HJR Asik 21 USD VII 1 Västergötland
Krusman, Lars (Cruse) UJR Maj 8 USD Liv 86 Norge
Kuhlberg, Gabriel HJR Liv 97 USD V 15 Uppland
Kuhlman, Petter UJR Övl 41 USD Liv 43 Östergötland
Kullberg, Nils HRR Maj 101 USD Maj 15 Östergötland
Kullberg, Pehr URR Ras 33 UFM VI 17 Småland, Alseda
Kullberg, Sven URR N.Holl 91 UFM V 81 Småland
Kummelberg, Jacob (Skammel-) URR Ö.Holl 65 UFM IV 57 Småland, Säby
Kyhlberg, Petter (Larsson) HJR Jäm 77 USD VIII 95 Närke
Kyrkenbom, Nils URR Liv 45 UFM Liv 39 Västergötland, Knystad
Kåck, David URR Ö.Holl 121 UFM IV 26 Riga
Källberg, Johan UJR Bor 20 USD Maj 56 Östergötland, Linköp. län
Namn L Komp & nr i Finland Komp & nr i  Sverige Född
Lager, Petter HRR Övl 55 USD V 112 Närke
Lagerbeck, Erik HJR Liv 99 USD V 13 Stockholm
Lagerlöf, Erik (Lehrberg) HJR Maj 102 USD VI 38 Stockholm
Lagman, Jakob URR Ras 30 UFM VI 19, 101 Småland, Torne
Landtman, Elias (Eliasson) HJR Säx 43 USD VIII 22 Arboga
Lax, Johan URR N.Holl 38 UFM V 30 Finland
Lax, Sven UJR Bor 6 USD Maj 51 Västergötland
Leijon, Johan HJR Sys 50 USD VII 36 Östergötland, Regna
Leman, Petter UJR Maj 98 USD Liv 84 Roslagen
Lemming, Måns UJR Övl 12 USD Liv 14 Östergötland, Motala
Lenman, Erik UJR Bor 59 USD Maj 37 Åland (SF)
Leszell, Anton URR Övl 124 URR Maj 113 UFM Maj 37 Elsass
Liberg, Lars HJR Asik 34 USD VII 65 Sörmland
Lidman, Jonas UJR Bor 1 USD Maj 49 Västergötland
Lidman, Sven HJR Asik 116 USD VI 111 Västergötland
Lilja, Jonas URR N.Holl 90 UFM V 79 Småland
Lilja, Olof UJR Loj 23 USD Övl 101 Västmanland
Lillia, Anders UJR Loj 97 USD Övl 108 Uppland
Lillia, Johan HRR Övl 108 USD Övl 46 Uppland
Lillia, Måns URR Ras 86 UFM VI 53 Skåne, Skarhult
Lillia, Petter HRR Mas 114 USD Liv 36 Uppland
Lillia, Sven URR N.Holl 113 UFM V 39 Småland, Alseda
Lillieberg, Petter HJR Asik 52 USD VII 104 Västmanland
Liman, Anders HJR Asik 32 USD VII 59 Sörmland
Liman, Jöns URR N.Holl 90 UFM VII 36 Sörmland, Tuna
Lind, Lars UJR Maj 114 USD Liv 98 Värmland
Lind, Pehr URR Ras 64, 69 UFM VI 85 Småland
Lind, Salomon UJR Liv 49 USD Liv 11 Östergötland
Lind/Lund, Måns URR Ö.Holl 43 UFM IV 61 Östergötland, Åsby
Lindahl, Christopher HJR Övl 65 USD V 76 Västergötland
Lindberg, Anders URR Liv 12 UFM Liv 11 Linderås
Lindberg, Anders UJR Kar 84 USD Övl 26 Roslagen
Lindberg, Bengt HJR Maj 106 USD VI 4 Vadstena län
Lindberg, Erik HJR Liv 41 USD V 19 Uppland, Markim
Lindberg, Johan URR Övl 96 UFM Övl 82 Uppland, Bro
Lindberg, Lars URR Liv 27 UFM Liv 85 Skåne
Lindberg, Matts (Lenberg) HJR Maj 13 USD VI 41 Uppland
Lindberg, Olof (Ek) HJR Maj 113 USD VI 16 Vadstena län
Lindberg, Sven URR Ö.Holl 58 UFM IV 14 Östergötland, Rök
Lindblad, Jonas (Jan) URR Maj 107 UFM Maj 96 Småland, Alseda
Lindbom, Johan URR Övl 92 UFM Övl 78 Stockholm
Lindbom, Olof HRR Vem 109 USD V 30 Sörmland
Linder, Olof HJR Asik 6 USD VII 109 Västmanland
Lindgren, Anders UJR Ing 93 USD IV 117 Västmanland
Lindgren, Anders HJR Asik 5 USD VII 101 Fellingsbro
Lindgren, Erik UJR Bor 31 USD Maj 90 Östergötland, Lunda
Lindgren, Hans URR Maj 46 UFM Maj 38 Skåne
Lindgren, Jöns UJR Övl 74 USD Liv 32 Östergötland, Vadstena
Lindgren, Lars URR Bor 12 UFM VIII 7 Västergötland
Lindgren, Matts UJR Liv 28 USD Liv 46 Roslagen
Lindholm, Mats (Persson) UJR Övl 30 USD Liv 38 Uppland, Länna
Lindman, Israel HJR Asik 63 USD VII 35 Småland
Lindqvist, Jöns UJR Liv 72 USD Liv 21 Stockholm
Lindroth, Nils URR Bor 40 UFM VIII 33 Skåne
Lindström, Jonas URR Säx 64 UFM VII 75 Halland
Ling, Anders UJR Övl 96 USD Liv 64 Strängnäs
Linnman, Jonas URR Bor 101, 68 UFM VIII 18 Östergötland, Styrstad
Linqvist, Per URR Övl 90 UFM Övl 77 Sörmland, Halla
Liusberg, Anders UJR Ing 14 USD IV 83 Västernorrland
Ljungberg, Jonas (Johansson) HJR Säx 126 USD VIII 69 Östergötland
Ljungberg, Nils URR Bor 27, 111 UFM VIII 103, 17 Östergötland, Ljung
Ljungberg, Olof URR Maj 123 UFM Maj 99 Skåne
Ljungqvist, Jonas URR Övl 114 UFM VI 93 Halland
Loberg, Salomon (Hindersson) HJR Jäm 59 USD VIII 102 Sörmland
Lodman/Lådman, Anders UJR Ing 24, 108 USD IV 61 Sörmland
Lomberg/Blomberg, Jonas HJR Asik 30 USD VII 58 Småland
Lorentzon, Staffan URR Säx 9, 109 UFM VII 3 Schlesien
Lostberg, Johan HJR Liv 87 USD V 10 Västergötland
Lund, Anders HJR Asik 47 USD VII 67 Västergötland
Lund, Bengt URR Liv 10 UFM Liv 36 Västergötland, Barna h:d
Lund, Hans HRR Maj USD Maj 53 Västerbotten
Lund, Jöns URR Liv 62 UFM Liv 47 Småland
Lundberg, Anders HJR Maj 73 USD VI 88 Östergötland
Lundberg, Bengt URR N.Holl 35 UFM V 26 Jönköpings län
Lundberg, Carl UJR Bor 96 USD Maj 80 Östergötland, Kimstad
Lundberg, Christopher HRR Vem 3 USD V 40 Östergötland
Lundberg, Erik HRR Mas 27 USD VI 60 Uppland
Lundberg, Erik URR Säx 54 UFM VII 40 Västmanland, Irsta
Lundberg, Johan (-borg) URR Säx 10 UFM VII 5 Västmanland,Romfartuna
Lundberg, Jonas URR Övl 31 UFM Övl 29 Skåne
Lundberg, Jonas (Ölsson) HJR Säx 9 USD VIII 6 Östergötland
Lundberg, Jonas/Jöns UJR Maj 77, 50 USD Övl 11 Östergötland
Lundberg, Nils HRR Övl 112 USD Övl 61 Uppland
Lundberg, Nils HJR Asik 119, 48 USD VII 89 Vadstena län
Lundberg, Nils UJR Maj 112 USD Maj 64 Östergötland
Lundberg, Olof URR Liv 54 UFM Liv 53 Sörmland, Floda
Lundberg, Olof (Landberg, Andersson) HJR Jäm 100 USD VIII 72 Sörmland
Lundberg, Sven HJR Jäm 116 USD VIII 91 Västergötland
Lundberg, Torsten URR Bor 33 UFM VIII 25 Halland
Lundberg, Wilhelm URR N.Holl 97 UFM V 83 Skåne
Lundgren, Anders HJR Sys 127 USD VI 124 Västergötland
Lundgren, Gustaf UJR Liv 29, 36 USD Liv 7 Östergötland
Lundgren, Jonas URR Säx 108 UFM VII 106, 98 Sörmland
Lundgren, Nils URR Maj 85 UFM Maj 74 Skåne, Torrlösa
Lundh, Per URR Övl 97 UFM Övl 83 Halland, Vallda
Lundh, Petter HJR Övl 28 USD V84 Gällersta
Lundqvist, Per URR Ö.Holl 66 UFM IV 65 Skåne
Lundström, Per URR Övl 107 UFM Övl 81 Skåne
Lustig, Anders URR Maj 62 UFM Maj 51 Skåne
Lustig, Hans URR N.Holl 29 UFM V 42 Halland
Lustig, Johan URR Säx 74, 80 UFM VII 67 Skåne
Lustig, Lars URR Maj 27 UFM Maj 22 Malmö
Lustig, Måns UJR Loj 87 USD Maj 50 Västergötland
Lustig, Olof URR Liv 98,113,115 UFM Liv 72 Skåne, Torna h:d
Lustig, Olof URR Ö.Holl 78 UFM IV 35 Småland, Kristdala
Lustig, Olof URR N.Holl 15, 7 UFM V 25 Skåne
Lustig, Olof   (Andersson) HJR Övl 85 USD V 99 Skåne
Lustig, Petter UJR Övl 101 USD Liv 66 Västergötland
Lustig, Petter (Andersson) UJR Liv 80 USD Liv 26 Uppland, Morkarla
Lustig, Sven URR Bor 93 UFM VIII 83 Östergötland, Styrstad
Lyckebom, Sven URR Bor 30 UFM VIII 21 Östergötland, Normlösa
Lydman, Hans UJR Hel 81 USD IV 49 Västmanland
Lyman, Erik HRR Övl 81 USD Övl 75 Sörmland
Lyrstedt, Sune UJR Hel 52 USD IV 48 Småland
Lång, Anders URR Ö.Holl 33 UFM IV 27 Halland
Lång/Lang, Anders URR Bor 49, 117 UFM VIII 42 Reval
Länberg/Lanberg, Johan UJR Loj 49 USD Maj 35 Sörmland
Lärd, Lars UJR Loj 3 USD Maj 3 Västmanland
Lärka, Nils (Johansson) HJR Jäm 5 USD VIII 123 Sörmland
Löf, Erik UJR Övl 45 USD Liv 44 Sörmland, Öja
Löfberg, Nils URR Säx 49, 48 UFM VII 59 Skåne
Löfling, Erik UJR Loj 66 UFM Maj 32 Uppland
Löfman, Petter URR Maj 101 UFM Maj 95 Östergötland
Löfving, Johan UJR Kar 44, 57 USD Övl 39 Bergslagen
Löfwing, Jonas HJR Asik 44, 33 USD VII 81 Vadstena län
Lönberg, Lars URR Säx 75 UFM VII 76 Småland, Lönneberga
Löth, Erik HJR Sys 79 USD VII 17 Sörmland
Lövås, Olof URR Bor 18 UFM VIII 10 Skåne