Namn W | Namn YZ | Namn Å | Namn Ö

Namn W Komp & nr i Finland Komp & nr i  Sverige Född
Wahlberg, Johan UJR Loj 16 USD IV 75 Västernorrland, Valtuna
Wahlberg, Karl UJR Övl 122 USD Liv 81 Stettin
Wahlberg, Olof UJR Ing 103 USD IV 122 Värmland
Wahlström, Johan HJR Asik 77 USD VII 108 Västmanland
Walberg, Mårten URR Maj 2 UFM Maj 2 Skåne
Walberg, Olof URR Liv 74 UFM Liv 46 Närke, Almby
Walder, Olof UJR Loj 77 USD Övl 95 Gästrikland
Walentin, Israel URR Övl 20 UFM Övl 17 Stockholm
Walgren, Petter UJR Bor 104 USD Maj 62 Vadstena län
Wall, Hans URR Maj 34 UFM Maj 27 Skåne
Wallberg, Anders URR Liv 15, 1 UFM Liv 87 Västergötland, Eggby
Wallberg, Karl URR Ö.Holl 41 UFM IV 78 Östergötland, Åby
Wallberg, Matts UJR Bor 62 USD Maj 70 Västmanland, Skedevi
Wallengren, Anders HJR Raut 120 USD VI 103 Uppland
Waller, Olof UJR Maj 110 USD Liv 100 Sörmland
Wallerstedt, Olof UJR Bor 105 USD Maj 65 Närke, Kumla
Wallerstedt, Petter HJR Asik 120 USD VII 90 Vadstena län
Wallgren, Lars URR Ö.Holl 19 UFM IV 70 Östergötland, Heda
Wallin, Jonas URR Maj 66 UFM Maj 55 Västergötland, Fagerhult
Wallman, Jöns URR Ö.Holl 9 UFM IV 75 Östergötland
Wallman, Per URR Ö.Holl 51 UFM IV 63 Östergötland, Harstena
Wallmo, Anders UJR Hel 41 USD IV 35 Kungsörs län, Hemmeta
Wallsten, Matts HJR Maj 31 USD VI 51 Roslagen
Wallström, Ingemar URR Övl 103 UFM Övl 93 Skåne, Villby
Wallström, Nils HJR Maj 60 USD VI 9 Vadstena län
Wallvetter, Ingewald (Jonsson) HJR Övl 12 USD V 65 Östergötland
Warberg, Petter URR Bor 10 UFM VIII 6 Östergötland
Warg, Börje UJR Maj 94 USD Liv 114 Norrland, Skallsjön
Warg, Håkan URR Övl 61, 58 UFM Övl 44 Skåne, Dalby
Warnberg, Johan HJR Sys 101 USD VII 19 Sörmland
Wassbom, Jacob HRR Liv 12 USD Liv 53 Uppland
Wedman, Sven URR Maj 76 UFM Maj 65 Västergötland
Wendberg, Nils URR Övl 15 UFM Övl 16 Skåne, Nävlinge
Wenderman, Sven UJR Loj 15 USD Maj 8 Östergötland, -ansta
Wennerberg, Erik UJR Maj 10, 49 USD Liv 117 Vänersborg
Wennerberg, Petter UJR Liv 68, 99 USD Liv 77 Värmland
Werenius, Jonas URR Ö.Holl 75 UFM IV 42 Småland, Virserum
Werlander, Thomas URR Ras 48 UFM VI 26 Finland
Werling, Jonas (Larsson) HJR Jäm 56 USD VIII 82 Kisa
Werngren, Jonas URR Bor 16 UFM VIII 101, 9 Östergötland
Wessman, Lars HJR Asik 68 USD VII 26 Närke
Wessman, Nils URR Maj 13 UFM Maj 57 Småland, Kulltorp
Wessman, Nils URR Säx 110 UFM VII 99 Västergötland, Floby
Wessman, Olof UJR Maj 83 USD Liv 95 Sörmland
Westerberg, Bengt URR Övl 113, 108 UFM VI 91 Kronobergs län, Flista
Westerberg, Jacob HJR Maj 64 USD VI 84 Västmanland
Westerberg, Åke URR Maj 70 UFM Maj 13 Skåne
Westerdahl, Jöns URR Maj 63, 71 UFM Maj 14 Skåne
Westerdahl, Lars URR Liv 25 UFM Liv 101 Skåne
Westerfors, Johan UJR Loj 102 USD Övl 114 Västmanland
Westergren, Erik HJR Maj 88 USD VI 82 Västmanland
Westfeldt, Erik UJR Liv 22 USD Liv 34 Sörmland
Wetterberg, Nils URR Bor 31, 49 UFM VIII 23 Östergötland, Skrunkeby
Wettersten, Pål URR Bor 88 UFM VIII 76 Vadstena
Wiberg, Lars UJR Övl 6 USD Liv 12 Östergötland, Särstad
Wiberg, Petter URR Ras 12, 23 UFM VI 9 Württenburg
Wibom, Johan UJR Bor 34 USD Maj 81 Kalmar län, Locknevi
Widing, Sven (Matsson) UJR Maj 85 USD Maj 24 Sörmland, Floda
Wigren, Sven (Johansson) HRR Vem 13 USD VIII 35 Skåne
Wijberg, Petter URR Bor 81 UFM VIII 87 Östergötland, Viby
Wijberg, Petter HJR Sys 34, 35 USD VII 3 Uppland
Wijkman, Erik URR Övl 67, 47 UFM Övl 103 Värmland
Wijkström, Erik URR Bor 95 UFM VIII 85 Östergötland
Wijkström, Petter HJR Jäm 6 USD VIII 74 Västmanland
Wijkström/Geting, Nils UJR Kar 88 USD Övl 64 Östergötland
Wilding, Johan URR Liv 67 UFM Liv 48 Nora
Willberg, Per URR Övl 36, 56 UFM Övl 34 Skåne
Willberg, Petter URR Maj 117 UFM Maj 98 Skåne
Willberg, Petter URR Ö.Holl 39, 125 UFM IV 81 Vadstena stad
Willing, Lars URR Säx 27 UFM VII 20 Västmanland, Odensvik
Willman, Jöns UJR Ing 54 USD IV 91 Vadstena län
Wiman, Anders (Nilsson) HJR Jäm 60 USD 79 Vadstena län
Wiman, Nils URR Liv 94 UFM Liv 73 Närke, Sköllersta
Wiman, Sven URR Ras 05 UFM VI 16 Vetlanda
Wimmerberg, Nils URR N.Holl 117 UFM V 95 Småland
Winberg, Olof URR N.Holl 121 UFM V 99 Småland
Winblad, Hans URR N.Holl 30, 84 UFM V 14 Uppland
Winge, Anders HJR Liv 39 USD V 16 Uppland
Winge, Olof (Ersson) HRR Vem 15 USD VIII 39 Närke
Wingenberg, Nils UJR Liv 60 USD Liv 119 Västergötland/Sörmland
Wirman, Olof HJR Liv 108 USD V 32 Östergötland
Wiström, Måns UJR Bor 96 UFM VII 88 Småland
Witting, Lars UJR Maj 92 USD Övl 13 Närke, Årsta
Wittsten, Anders UJR Bor 19 USD Maj 60 Vadstena län
Witzling/Witting, Nils (Johansson) HJR Jäm 123 USD VIII 97 Närke
Wollberg, Daniel UJR Loj 8 USD Övl 105 Uppland
Wolster, Johan URR Liv 101 UFM Liv 77 Königsberg
Wram, Anders URR N.Holl 110, 120 UFM V 92 Skåne
Wramberg, Anders URR Ras 14 UFM VI 10 Skåne, Ö Vram
Wretfelt, Karl UJR Maj 128 USD Övl 1 Närke/Västmanland
Wrång/Wrang, Erik UJR Ing 84 USD IV 110 Västergötland
Wulff, Jonas UJR Liv 31, 91 USD Liv 9 Småland
Wågberg, Anders HJR Asik 99 USD VII 119 Örebro
Wåge, Erik HJR Maj 94 USD VI 12 Vadstena län
Wågström, Bengt HJR Liv 79 HJR Jäm 91 USD VIII 87 Uppland, Vallby
Wåhlbom, Petter HRR Mas 61 USD VI 89 Östergötland, Vål-
Wästbom, Johan (Westbom) HJR Asik 98 USD VII 114 Närke, Ekeby
Namn   YZ Komp & nr i Finland Komp & nr i  Sverige Född
Ytterman, Sven URR N.Holl 85 UFM V 75 Småland
Zesling/Säsling, Anders URR Ö.Holl 111 UFM IV 34 Östergötland
Zinck, Staffan URR Säx 43, 107 UFM VII 34 ”Ärmland”
Zettersrtrand, Erik HRR Vem 27 USD Liv 18 Östergötland
Namn  Å Komp & nr i Finland Komp & nr i  Sverige Född
Åberg, Johan UJR Bor 7 USD Maj 76 Västmanland, Tillberga
Åberg, Lars URR Ö.Holl 85 UFM IV 38 Västergötland, Marbäck
Ågren, Johan URR Maj 71 UFM Maj 58 Småland, Lekeryd
Åhlberg, Jonas UJR Bor 72 USD Maj 82 Östergötland
Åhlfelt, Erik HJR Asik 50 USD VIII 1 Uppland, Vendel
Åhman, Håkan URR Maj 83, 80 UFM Maj 80 Småland, Barkeryd
Åhman, Nils HJR Sys 21 USD VI 114 Sörmland
Åhman, Petter HJR Sys 82 USD VII 22 Västergötland
Åhrman/Orrman, Jonas HJR Sys 7 USD VI 110 Västergötland
Åkerblom, Claes HJR Liv 124 USD V 47 Östergötland
Åkerfelt, Anders URR Liv 18 UFM Liv 17 Fellingsbro
Åkerfält, Lars (Andersson) HJR Övl 92 HJR Säx 77 USD VIII 41 Fellingsbro
Åkerman, Anders HJR Liv 101 USD V 26 Uppland, Åker s:n
Åkerman, Daniel URR Säx 73 UFM VII 69 Östergötland
Åkerman, Jonas UJR Ing 8 USD IV 88 Jämtland
Åkerman, Lars URR Bor 92 UFM VIII 82 Östergötland, Strå s:n
Åkerstierna, Erik UJR Maj 14 USD Övl 9 Närke, Gällersta
Åman, Anders UJR Övl 5 USD Liv 5 Vadstena län
Åman, Anders HJR Asik 24 USD VII 56 Gästrikland
Åman, Matts (Persson) HJR Jäm 72 USD VIII 119 Roslagen
Åman, Petter URR Bor 32 UFM VIII 24 Östergötland, Skärkind
Åman/Öhman, Johan URR Övl 84 UFM Övl 62 Uppland, Frötuna
Årre/Orre, Johan HJR Maj 30 USD VI 76 Västmanland
Årrlund, Olof UJR Maj 93 USD Liv 115 Dalsland
Åsarp, Lars UJR Ing 67 USD IV 103 Västergötland
Åsberg/Osberg, Nils HRR Övl 122 USD IV 26 Östergötland
Åsbom, Petter HJR Maj 17 USD VI 21 Östergötland
Åström, Nils HJR Maj 29 USD VI 73 Östergötland
Åström, Petter UJR Ing 1 USD IV 105 Skåne
Namn Ö Komp & nr i Finland Komp & nr i  Sverige Född
Öberg, Erik HJR Asik 37 USD VII 72 Vadstena län
Öberg, Johan HRR Ö.Sat 47 USD V 68 Fellingsbro
Öberg, Nils (Nilsson) HRR Ö.Sat 17 USD VII 4 Närke
Öfverberg, Anders URR Säx 85 UFM VII 82 Skåne
Öfverberg, Petter HJR Övl 114 USD V 111 Fellingsbro
Öfverström, Jöns URR Säx 35 UFM VII 28 Skåne
Öhrberg, Petter URR Maj 65 UFM Maj 54 Skåne
Öman, Anders HJR Övl 44 USD V 93 Västmanland, Köping
Örn, Johan UJR Ing 6 USD IV 69 V Dalarna, Ed
Örn, Jonas UJR Hel 65 USD IV 57 Västergötland
Örnberg, Nils HJR Asik 89 USD VII 125 Västerbotten
Örsberg/Öhrberg, Jöns UJR Kar 4 USD Övl 67 Östergötland, Kisa
Örström, Bengt UJR Bor 25 USD Maj 97 Västergötland
Östberg, Johan HJR Sys 75 USD VII 40
Östberg, Jonas UJR Ing 97 USD IV 111 Västergötland
Östblad, Olof HJR Raut 2 USD VI 106 Roslagen
Österberg, Anders URR Övl 64 UFM Övl 48 Skåne
Österberg, Anders HJR Maj 39 USD VI 121 Dalarna
Österberg, Olof HRR Övl 119 USD Övl 94 Hälsingland
Österskog, Sven URR Säx 40, 107 UFM VII 70 Småland
Österstolp/Östberg, Lars UJR Ing 70 USD IV 101 Västmanland
Östman, Johan HJR Maj 2, 17 USD VI 39 Roslagen
Östman, Måns UJR Ing 115 USD IV 108 Vadstena län